Program

U nastavku je preliminarni program Četvrte regionalne konferencije o procjeni utjecaja na okoliš, Vodice, 18.-21. rujna 2019.

 • Day 1 - 18/09/2019

  17:00 – 19:00     Registracija i piće dobrodošlice / Registration and welcome drinks

 • Day 2 - 19/09/2019

  09:00 – 10:30     Svečanost otvaranja i uvodna predavanja/Opening ceremony and keynote speeches

  10:30 – 19:30     Usmena i posterska izlaganja, Okrugli stol Obnovljivi izvori energije i Natura 2000

  /Oral and poster presentations, Round table Renawable Energy Sources and Natura 2000

 • Day 3 - 20.09.2019.

  09:00 – 17:00     Usmena i posterska izlaganja, Okrugli stol Prostorno uređenje i postupci zaštite okolia

  /Oral and poster presentations, Round table Physical Planning and Environmental Procedures

  17:00 – 18:00     Svečanost zatvaranja/Closing ceremony

 • Day 4 - 21/09/2019

  08:30 – 14:30     Poludnevni izlet u NP Krka / Half day excursion to National Park “Krka”

Preliminarni program možete preuzeti ovdje.
Organizator zadržava pravo izmjene programa.