Prijašnje konferencije

Ideja konferencije o PUO je na jednom mjestu okupiti ovlaštenike, znanstvenike, predstavnike upravnih tijela, predstavnike lokalne i područne samouprave, nevladine organizacije, stručnjake za odnose s javnošću, te nositelje zahvata iz Hrvatske, regije ali i šire, koji sudjeluju u postupku procjene utjecaja na okoliš te su spremni u demokratskom ozračju podijeliti svoja znanja i iskustva.

Kako se u praksi često može zamijetiti narušen odnos između dionika u postupku procjene utjecaja na okoliš koji dovodi do usporavanja procesa, a time i odgađanja realizacije investicija, jedan od glavnih ciljeva konferencija je poboljšavanje međusobne komunikacije te razvijanje povjerenja između zainteresiranih strana uz poštivanje stručnih znanja i najbolje prakse.

Ponosni smo da je svaka naša konferencija je bila „ugljično neutralna“, odnosno kompenzirane su emisije stakleničkih plinova. Ulaganjem u jedinice smanjenja stakleničkih plinova ostvarenih kroz projekte obnovljivih izvora energije i pošumljavanja neutralizirane su emisije dolaska i odlaska sudionika na konferenciju, noćenja, logistike i prostora.

PRVA REGIONALNA KONFERENCIJA O PROCJENI UTJECAJA NA OKOLIŠ je održana u rujnu 2013. godine u Zadru. Više detalja o njoj možete saznati ovdje, kao i preuzeti objavljene konferencijske materijale.

DRUGA REGIONALNA KONFERENCIJA O PROCJENI UTJECAJA NA OKOLIŠ je održana u rujnu 2015. godine u Novom Vinodolskom. Više detalja o njoj možete saznati ovdje, kao i preuzeti objavljene konferencijske materijale.

TREĆA REGIONALNA KONFERENCIJA O PROCJENI UTJECAJA NA OKOLIŠ je održana u rujnu 2017. godine u Vodicama. Više detalja o njoj možete saznati ovdje, kao i preuzeti objavljene konferencijske materijale.

ČETVRTA REGIONALNA KONFERENCIJA O PROCJENI UTJECAJA NA OKOLIŠ je održana u rujnu 2019. godine u Vodicama. Više detalja o njoj možete saznati ovdje, kao i preuzeti objavljene konferencijske materijale.

ZBORNICI RADOVA PRIJAŠNJIH KONFERENCIJA mogu se preuzeti ovdje