Kontakt

Hrvatska udruga stručnjaka zaštite prirode i okoliša

e-mail: konferencija@huszpo.hr

fax: +385 (0)1 5813 844

tel : +385 (0)1 5813 915

Location