b

Sponzori 2019

Održavanje Četvrte regionalne konferencije o procjeni utjecaja na okoliš ne bi bilo moguće bez potpore naših sponzora!

Donatori financijske pomoći ovogodišnjoj konferenciji su:
Javna ustanova Nacionalni park Krka
Zaklada Hrvatske akademije za znanost umjetnost
Hrvatske vode
Ministarstvo znanosti i obrazovanja