Prijava sažetaka 2019 – produljen rok

Obavještavamo Vas da je rok za prijavu sažetaka produljen do 31. srpnja 2019.