Paralelno događanje Obuka o strateškoj procjeni utjecaja na okoliš

  • Start:
    September 19, 2013 2:30 pm
  • End:
    September 20, 2013 5:00 pm

Jedno od sporednih događanja u sklopu Prve regionalne konferencije o postupku procjene utjecaja na okoliš biti će i obuka o strateškoj procjeni utjecaja na okoliš.

Obuka će se održati tijekom 19. i 20. rujna 2013.

Ova obuka organizira se u sklopu IPA projekta “Jačanje kapaciteta za stratešku procjenu utjecaja na okoliš (SPUO) na regionalnoj i lokalnoj razini”, kojega sufinancira Europska unija, a čiji je korisnik Ministarstvo zaštite okoliša i prirode.

Ova će se obuka usredotočiti na izgradnju kapaciteta za primjenu postupka strateške procjene utjecaja na okoliš putem praktičnog rada na konkretnim primjerima iz prakse.

TEME

• Uvod u postupak SPUO
• Screening: određivanje da li je postupak SPUO potreban
• Scoping: definiranje opsega i detalja procjene
• Poveznice: postupak SPUO s procesom planiranja
• Konzultacija s dionicima
• Analiza osnovnih trendova
• Procjena utjecaja
• SPUO izvještaj
• Proces upravljanja postupkom SPUO – troškovi i opis projekta (Terms of Reference)

Obuka će koristiti Harvard metodu analize slučaja kao primarnu metodu obuke. Zadatak učesnika biti će da pokušaju osmisliti rješenja za situacije koje će se vrlo vjerojatno pojavljivati u praksi prilikom provođenja postupaka SPUO. Obuka će se sastojati od niza vježbi i analizirati će “za” i “protiv” raznih pristupa i metoda pri osmišljavanju.

BROJ UČESNIKA
Obuka može primiti do 30 učesnika.

OBUKU ĆE PROVODITI Jiří Dusík, Martin Smutný i Matjaž Harmel koji imaju široko zajedničko iskustvo na području strateške procjene utjecaja na okoliš – radili su na preko 90 SPUO u Češkoj i Sloveniji te u raznim zemljama Centralne i Istočne Europe i Azije. Od listopada 2012. su savjetnici na provođenju Direktive o strateškoj procjeni utjecaja na okoliš u Hrvatskoj, rade na razvoju smjernica i priručnika za SPUO te pružaju obuku za tijela javne vlasti i SPUO stručnjake.

Ukoliko sudjelujete i na Konferenciji i na SPUO treningu sudjelovanje predbilježite na e-mail: konferencija@huszpo.hr.
Ukoliko ste zainteresirani isključivo za sudjelovanje na SPUO radionici, molimo da dolazak potvrdite na e-mail: lponos@eptisa.com najkasnije do ponedjeljka 16. rujna 2013. Napominjemo da u tom slučaju nećete moći sudjelovati na događanjima u okviru Prve regionalne konferencije niti će Vam biti pokriveni troškovi svečane večere i izleta.

Leave a reply