Kontakt

Hrvatska udruga stručnjaka zaštite prirode i okoliša

e-mail: konferencija@huszpo.hr

fax: +385 (0)1 6155 875

tel : +385 (0)1 6114 868

Location