Treća regionalna konferencija o procjeni utjecaja na okoliš

Prva regionalna konferencija o procjeni utjecaja na okoliš

Gdje i kada?

Vodice, Hrvatska

13.-16. rujna 2017. godine

    Prijava sažetaka – rok produljen do 30. lipnja 2017. Obavijest o prihvaćanju – rok produljen do 31. srpnja […]

    Konferencija će se održati u hotelu Olympia u Vodicama. Cijena smještaja: 520 kn za jednokrevetnu sobu po […]

Obavijesti

Partneri konferencije

    Prijašnje konferencije

    Ovdje možete saznati više o prijašnjim konferencijama te preuzeti konferencijske materijale.