Treća regionalna konferencija o procjeni utjecaja na okoliš

Prva regionalna konferencija o procjeni utjecaja na okoliš

Hvala što ste sudjelovali

    Srijeda, 13. 9. 2017.   Četvrtak, 14.9.2017. – Svečano otvorenje konferencije   Četvrtak, 14.9.2017.     […]

    Prijava sažetaka – rok produljen do 30. lipnja 2017. Obavijest o prihvaćanju – rok produljen do 31. srpnja […]

Obavijesti

Prijašnje konferencije

Ovdje možete saznati više o prijašnjim konferencijama te preuzeti konferencijske materijale.